Jak rozmawiać w małżeństwie – sztuka komunikacji

Akademia Rodziny Augustyn zaprasza na WARSZTATY: Jak rozmawiać w małżeństwie – sztuka komunikacji

 Zapisy: https://forms.gle/t6Fz5WT4KbcsEUKb9

          Dobra komunikacja, dobre porozumiewanie się służy współpracy, wyzwala energię i ukierunkowuje ją ku wspólnemu dobru, to sztuka właściwego rozumienia samego siebie i drugiej osoby, umiejętność nazywania uczuć i potrzeb swoich i innych osób. To także jasność naszych wypowiedzi, osądów, uwag, krytyki i pochwał, ich skuteczność oraz sposób i siła ich oddziaływania. Warto poddać refleksji własne sposoby komunikowania się oraz je doskonalić – temu właśnie służyć ma niniejszy warsztat.

Celem warsztatu jest nabycie umiejętności komunikacyjnych przydatnych w rodzinie w zakresie słuchania – czyli ćwiczymy słuch absolutny w relacjach interpersonalnych

Efekty: W wyniku szkolenia uczestnicy

– osiągną większą świadomość swoich umiejętności komunikacyjnych

– udoskonalą umiejętność uważnego słuchania drugiej osoby

– będą lepiej porozumiewać się bez słów

– osiągną większą sprawność w udzielaniu skutecznych informacji zwrotnych

– będą lepiej przygotowani do rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Metody: Pracować będziemy metodami aktywnymi, w ramach których znajdą się ćwiczenia indywidualne, w parach i podgrupach, gry, zabawy i dyskusje.

Czas: 22 października 2022, godz. 9.00 – 12.00

Prowadzą: Joanna i Karol Grabiec-Krzyżewscy

WROCŁAW, ul. Sudecka 90,